Søg en god uddannelse, så du kan være med til at skabe gode liv hos andre.

Som uddannet social- og sundhedshjælper kan du få arbejde i Hjemmeplejen eller på et Plejecenter. Du skal hjælpe ældre eller svækkede mennesker, der af en eller anden grund har brug for omsorg. Du skal hjælpe med personlig pleje, og med praktiske ting.

En vigtig del af arbejdet er, at du skal vejlede, motivere og genoptræne de ældre til at kunne selv igen. Som social- og sundhedshjælper er du med til at skabe forudsætningerne for, at ældre har en god hverdag og får muligheden for at deltage i samfundet.

Du kan læse mere om jobbet her.

 

Sådan er uddannelsen

Uddannelsen kan gennemføres på to måder:
• Som EUD: hvis du er under 25 år. Uddannelsen varer  14 måneder.
• Som EUV: hvis du er over 25 år. Uddannelsen tilpasses din tidligere erhvervserfaring og skolebaggrund.

Læs mere om uddannelsen som social- og sundhedshjælper på Social- og sundhedsskolens hjemmeside.

Uddannelsen veksler mellem teori og praktik. Du får løn både når du går i skole, og når du er i praktik.

Praktikken foregår på et Plejecenter og i Hjemmeplejen i Ringsted Kommune.

Du får to praktikvejledere, der oplærer og vejleder dig. Ud over at øve dig i de praktiske opgaver i praktikken, skal du også arbejde med skriftlige opgaver, og du må forvente noget hjemmearbejde ved siden af.

Du skal øve dig i at koble teori med oplevelser i praktikken.

På skolen skal du blandt andet arbejde med fag, der handler om pleje, rengøring, rehabilitering og sundhed. Skolen ligger i Ringsted, Slagelse, Roskilde, Køge eller Næstved.

Du skal forvente at købe bøger.

 

Sådan søger du ind på uddannelsen

Ringsted Kommune søger efter elever 2 gange om året med henblik på holdstart i februar og august måned. Du kan finde stillingsopslagene her på vores karriereside og på Jobnet
Efter ansøgningsfristen indkalder vi udvalgte ansøgere til en uddybende samtale. Samtalen kan resultere i en ansættelse på en kontrakt. Bliver du ansat har du automatisk en praktikplads.

Ringsted Kommune optager og ansætter elever på baggrund af en samlet vurdering. Der ses på skoleuddannelse, karakterniveau, øvrige uddannelser, udtalelser eller anbefalinger fra tidligere jobs, udenlandsophold, arbejde som frivillig. Dokumentationen tæller kun med i vurderingen, hvis du medsender denne, når du søger via vort elektroniske ansættelsessystem.

Vi lægger også vægt på, at du har skrevet en god motiveret ansøgning.

Vær opmærksom på, at du ikke kan fremsende uopfordrede ansøgninger.

 

Krav til optagelse

For at kunne blive ansat som ssh-elev i Ringsted Kommune på Hovedforløbet, skal du have bestået Grundforløbet som er SU-berettiget.

Der findes både Grundforløb 1 og Grundforløb 2. Din alder og din baggrund afgør hvor meget, du skal gennemføre, før du kan søge ind på Hovedforløbet.

Du skal selv søge ind på Grundforløbet i god tid på www.optagelse.dk

 

Førstehjælp- og brandbekæmpelseskursus

For at blive ansat som social- og sundhedshjælperelev på Hovedforløbet, skal du have gennemført de obligatoriske Førstehjælps- og brandbekæmpelseskursus på Grundforløb 2.

Beviserne skal vedhæftes din ansøgning. Er du i tvivl kan Sosu-skolen vejlede dig yderligere.

 

Realkompetencevurdering

Hvis du er over 25 år, når du søger en elevplads på Hovedforløbet i Ringsted kommune, skal du fremvise en realkompetencevurdering til ansættelsessamtalen.

Du får lavet en realkompetencevurdering på Grundforløbet på erhvervsskolen.

Fuldmagt

Er du under 18 år inden uddannelsesstart, så skal du vedlægge en fuldmagt med forældre/værge underskrift.

Print og udfyld fuldmagten her og vedhæft den i din ansøgning.

 

Straffe- og børneattest

En ansættelse som elev i Ringsted Kommune er betinget af, at du kan fremvise en straffeattest til private. Straffeattesten skal du medbringe til ansættelsessamtalen. Du henter den på politiets hjemmeside, hvor du logger ind med dit NemId. Du skal desuden give accept til, at vi indhenter en børneattest før en ansættelse.

Hvis der er anmærkninger i din straffe- eller børneattest, vil Ringsted Kommune vurdere disse individuelt.

 

Forventninger til dig

  • Vi forventer, at du er interesseret i at arbejde med mennesker, og at du har lyst og overskud til at udvikle dig både fagligt og personligt.
  • Du skal være robust og kunne klare forstyrrelser og udfordringer - både fagligt og personligt.
  • Vi lægger vægt på, at du kan udvikle evner inden for kommunikation og samarbejde.
  • Du skal være mødestabil og tage ansvar for din egen uddannelse.

 

Kontakt 

Sundhedsuddannelserne

Uddannelseskonsulent Merete Lerche Frank Christensen
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
E-mail: sundhedsuddannelser@ringsted.dk

 

 

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata.

 

 

 

Økonomi, HR og Løn
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 60 30
Mail: hr@ringsted.dk