Hvis du bliver ansat som social- og sundhedshjælperelev eller social- og sundhedsassistentelev i Ringsted Kommune, kan du måske få voksenløn.

 

Ringsted Kommune bevilger voksenløn ud fra en række fastlagte kriterier. Det kræver bl.a., at du allerede har erfaring med at pleje ældre mennesker.

Hvad er kriterierne for at få voksenløn?

  • Du skal være fyldt 25 år, inden du starter på uddannelsen.
  • Du skal kunne dokumentere mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år.  Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have varetaget pleje- og omsorgsopgaver inden for ældreområdet eller voksenhandicap-området.
  • Erhvervserfaringen skal være på mindst 24 timer pr. uge.

 

Hvordan søger jeg om at få voksenløn?

  • Sammen med din ansøgning om praktikplads skal du fremsende detaljeret dokumentation for din erhvervserfaring, samt ansøgning om voksenløn. Du kan finde skemaet til ansøgning om voksenløn her.
  • Vær opmærksom på, at praktik fra tidligere uddannelser ikke tæller med.

 

Hvis du ikke opfylder kriterierne for at få voksenløn, kan det være at du er berettiget til voksenlærlinge løn.

Hvad er kriterierne for at få voksenlærlingeløn

  • Hvis du er 25 år eller derover og ikke opfylder kravene til voksenløn
  • Hvis du ikke har arbejdet inden for plejeområdet i Ringsted Kommune inden for de seneste 6 mdr

Og du opfylder et af nedenstående kriterier:

  • Hvis du er ufaglært, altså ikke har en uddannelse uanset om du er i arbejde eller ej
  • Hvis du har en uddannelse, men ikke har brugt den de seneste 5 år og/eller Jobcentret vurderer, at din uddannelse ikke kan bruges på arbejdsmarkedet i dag
  • Hvis du har en uddannelse, men har været ledig i 6 måneder eller derover.

Har du spørgsmål voksenlærlingeordningen kan du kontakte Jette Thelin Kjærum på tlf: 5762 6436 eller på mail til jobcenterjob@ringsted.dk.
Her kan du læse mere om voksenlæringeløn
 

Hvor meget løn, får jeg som voksenelev?                               

Du kan læse mere om voksenløn på uddannelsesguidens hjemmeside under rubrikken: Erhvervsuddannelse for voksne her.

 

 

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata.

 

 

Økonomi, HR og Løn
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 60 30
Mail: hr@ringsted.dk