Tilbage

Sommer - Bellis.jpg

Indskolingslærer til Dagmarskolen – En moderne folkeskole

Undervisnings-, Fritids- og Kulturcenter, Skoler, Dagmarskolen

Dagmarskolen søger pr. 1. oktober 2024 en indskolingslærer primært til en 2. klasse. Brænder du for at alle børn får de bedste muligheder for at have et godt skoleliv?  - Så har vi et fedt job til dig! 

Du har dansk som linjefag og vi ser ekstra positivt på hvis du også har matematik kompetencer + fag som musik, n/t, tysk eller dansk som 2. sprog. 

Dine kompetencer er vigtige for, at indskolingen opfylder vores ambition om at skabe- og sikre et moderne skoleliv, der har fokus på: 

 • ”Børn leger ikke for at lære, men lærer mens de leger” 
 • Fællesskaber 
 • Praktisk – musisk i alle fag 
 • Kontekstbaseret læring og trivsel 
 • Differentieret undervisning 
 • Overgange 

Dette kan du læse meget mere om i Dagmarskolens Læringsgrundlag

Du vil indgå i vores 0.- 2. årgangs team. Det er et team som består af børnehaveklasseledere, lærere, SFO – pædagoger og vejledere. Du vil indgå i tæt samarbejde med alle i teamet. Vi tror på at samarbejde mellem forskellige fagligheder kvalificerer muligheden for at alle børn får gode deltagelsesmuligheder i faglige- som sociale fællesskaber. 

Som indskolingslærer hos os kan og vil du: 

 • Indgå i et forpligtende samarbejde med forældre, kollegaer og andre ressourcepersoner om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i deres første skoleår. 
 • Skabe undersøgelsesbaserede og legende pædagogiske læringsmiljøer med fokus på det inkluderende fællesskab og deltagelsesmuligheder for alle børn i 0. og 2. klasse. 
 • Være med til at sikre den praktisk – musiske – fysiske vinkel i læringsaktiviteter. 
 • Være med til at skabe og sikre de bedste deltagelsmuligheder for vores elever. 
 • Lægge vægt på tydelighed og forudsigelighed i klasserumsledelse og vægter kommunikation samt relation i arbejdet med børns læring og trivsel. 
 • En didaktik der er anerkendende og kontekstfokuseret. 

Indgå i samarbejde om at: 

 • Være en del af et professionelt læringsfællesskab hvor vi alle arbejder ud fra et humanistisk ressourceorienteret grundsyn. 
 • Indgå i udviklingen af en skole hvor leg og læring/trivsel går hånd i hånd med didaktik og fokus på børnenes motivation og udvikling af børnenes skolelyst og skoleparathed. 
 • Indgå i et stærkt og forpligtende teamsamarbejde, hvor der er fokus på co – teaching, fælles forberedelse, fælles ansvar for elever og opgaver. 
 • Være med til at sikre at fællesskaber, fællessamlinger og højtider er en del af vores kultur 

Er enig med os i: 

 • At dannelse og uddannelse er hinandens forudsætninger, fordi det giver de bedste muligheder for, at barnet får et godt skoleliv og sikres faglig og social trivsel. 
 • At det er godt at Dagmarskolen er Unicef rettighedsskole. 

Som nyansat på Dagmarskolen: 

 • Bliver du sat grundigt ind i vores måde at være og drive skole på. Der laves et program for dig, som sikrer, at du får en god og tryg indflyvning hos os. Dit team og din ledelse følger dig tæt (dagligt) og der arrangeres ugentlige møder med dig, indtil vi sammen vurderer, at du er ”landet” på Dagmarskolen. 

Her er hvad en nyere ansat lærer siger om at være på Dagmarskolen: 

Jesper, som har været på Dagmarskolen i 4 år

Om Dagmarskolen: 

Dagmarskolen har ca. 350 elever i 0.-6. klasse. Omkring 250 elever er tilmeldt skolens SFO. Vi er ca. 25 lærere og 16 pædagoger/medhjælpere, foruden to sekretærer og en ledelse bestående af skoleleder, viceskoleleder og SFO-leder. 


Yderligere oplysninger om skolen og stillingen kan findes på Dagmarskolens hjemmeside eller ved at kontakte skoleleder Jakob Jensen, fra den 5. august på telefon 25425767.  Du kan også finde os på Facebook.  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til relevant overenskomst.

 Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling. 
 
Send din ansøgning ved at trykke på knappen ”Send ansøgning” neden under selve stillingsopslaget og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. CV, eksamensbeviser mv. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansættelsesform Fastansat
Arbejdstid Fuldtid
Antal ledige stillinger 1
Arbejdstid 37
By Ringsted
Region Sjælland
Land Danmark
Referencenummer 2024/134
Kontakt
 • Jakob Jensen, +4525425787
Publiceret 27.06.2024
Sidste ansøgningsdag 15.08.2024

Dele links

Send ansøgning