Tilbage

Hænder.jpg

Psykolog til trivselskoordinatorstilling i Ringsted Kommune

Økonomi, HR og Løn, HR

Vi søger en psykolog som trivselskoordinator, der vil være en væsentlig nøglemedarbejder i forhold til vores sygefraværsindsats.

I Ringsted Kommune arbejder vi intensivt med at nedbringe sygefraværet på vores arbejdspladser. I den forbindelse er vi på udkig efter en trivselskoordinator, der kan tilbyde psykologisk hjælp til de medarbejdere og ledere, der oplever udfordringer, som skyldes forhold i arbejdet. Trivselskoordinatorens højere formål er at understøtte den forebyggende indsats, hvor der tages hånd om medarbejderne før en eventuel sygemelding. Samtidig skal trivselskoordinatoren bidrage til at få de sygemeldte godt tilbage på arbejdspladsen.

Som trivselskoordinator bliver du del af vores HR-team, som består af fire medarbejdere med forskellige faglige kompetencer inden for HR; herunder ledelsesudvikling, nedbringelse af sygefravær, arbejdsmiljø, coaching m.v. HR-teamets kerneopgave er at understøtte Ringsted Kommune som organisation, således ledere og medarbejdere har de bedst mulige forudsætninger for at løse kerneopgaven. Vi har fokus på medarbejdertrivsel og nedbringelse af sygefravær og på at sikre medarbejdernes tilknytning til arbejdspladsen. Vi har derfor brug for dig til at indgå i et stærkt, helhedsorienteret samarbejde og være med til at udvikle vores HR-indsatser omkring ledelse, trivsel, arbejdsmiljø samt nedbringelse af sygefravær, så synergien mellem de forskellige områder udnyttes til organisationens bedste.

Hvad er opgaven?
Der er tale om en spændende stilling, hvor du skal støtte og rådgive kommunens ca. 140 ledere i forhold til trivselsudfordringer og sygefravær. Du får medarbejdere i samtaleforløb, hvor du giver dem evnerne til selv at afhjælpe deres trivselsproblemer, så de enten undgår sygemeldinger eller bliver hjulpet godt tilbage på arbejdet efter en sygemelding. Herudover vil du også skulle understøtte kommunens mere generelle trivselsfremmende tiltag inden for psykisk arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær. Du vil indgå i HR-teamet og vil have reference til stabschefen for Økonomi, HR og Løn.

Nogle af de opgaver du kommer til at løse er at:

Styrke kommunens generelle indsats for psykisk arbejdsmiljø, medarbejdertrivsel og nedbringelse af sygefravær. Rådgive og vejlede kommunens ledere i forhold til trivselsudfordringer og nedbringelse af sygefravær. Have medarbejdere i samtaleforløb, i forbindelse med sygefravær og/eller trivselsudfordringer.  Være tovholder og indgå i forskellige HR-projekter og processer. Udvikle og styrke HR-teamets opgaveløsninger samt bidrage med strategiske og visionære input til kommunens HR-indsatser.

Hvem er det vi søger?
Vi forventer, at du har en baggrund som psykolog og har stor erfaring med svære samtaler samt har indsigt og indlevelse i andre mennesker. Herudover vægter vi at:

  • Du kan agere bindeled mellem medarbejder og leder, i forhold til forskellige samarbejds– og trivselsproblematikker.
  • Du er tillidsskabende og empatisk og går ikke på kompromis med det høje fortrolighedskrav, som er forankret i din rolle. Samtidig kan du balancere at integrere essensen af den viden du opnår fra arbejdet på forsvarlig vis i HR-teamets strategiske indsatser.
  • Du er en stærk formidler, når du skal facilitere processer og have din viden som psykolog ud til forskellige målgrupper.

 

Hvad kan vi tilbyde?
Vi tilbyder en spændende stilling, med mulighed for indflydelse på at øge medarbejdernes trivsel og nedbringe sygefraværet. Samtidig tilbyder vi en god mulighed for, at du får bragt dine kompetencer som psykolog i spil, til gavn for Ringsted Kommunes ambition om at skabe og vedligeholde attraktive arbejdspladser. 

Økonomi, HR og Løn består af 37 medarbejdere i en velfungerende stab med lavt sygefravær, lav personaleomsætning og en generel høj trivsel. Vi har flextid i staben og mulighed for at løse opgaverne inden for fleksible rammer herunder brug af hjemmearbejde.

Er du stadig interesseret?
Kan du se dig selv i ovenstående job, og er du på udkig efter faglig og personlig udvikling som psykolog forankret i et engageret HR-team, så tryk på knappen "Send Ansøgning" under selve stillingsopslaget og udfyld den elektroniske formular, som kommer frem. I rekrutteringssystemet kan du uploade ansøgning, CV, eksamensbeviser m.v.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til relevant overenskomst.

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer personer med både dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

Ansættelsesproces
Kandidater udvælges til samtale den 14. august. Der afholdes to ansættelsessamtaler. 1. samtale afholdes den 23. august og den 2. samtale afholdes den 27. august. Der vil, som en del af ansættelsesprocessen, blive gennemført en persontest mellem 1. og 2. samtale med henblik på at afdække din personprofil. Personprofilen vil blive gennemført af Konsulenthuset Estimate. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Stabschef Jacob Studsgaard Jensen på tlf. 29 46 98 33. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansættelsesform Fastansat
Arbejdstid Fuldtid
Startdato 01-10-2024
Antal ledige stillinger 1
Arbejdstid 37
By Ringsted
Region Sjælland
Land Danmark
Referencenummer 2024/152
Kontakt
  • Jacob Studsgaard Jensen, 29469833
Publiceret 04.07.2024
Sidste ansøgningsdag 11.08.2024

Dele links

Send ansøgning