Tilbage

Forår - grønne blade.jpg

SFO Firkløveren søger 1 pædagog pr. 15. August 2024

Undervisnings-, Fritids- og Kulturcenter, Skoler, Valdemarskolen

Valdemarskolen er en skole i bevægelse, dette både bogstaveligt og i overført betydning. Først og fremmest har vi trivsel og bevægelse som et decideret fag på skemaet. Vi er en skole med fokus på variation i børnenes skoledag, herunder også SFO. Vi har fokus på vigtigheden af sammenhæng mellem bevægelse, motorik, fysisk aktivitet og læring (faglig- og social læring)

Valdemarskolen er byens ældste skole med elever fra 0. – 6. klasse. Valdemarskolen er en 4-sporet skole med i alt ca. 530 elever.

Skolen består af 6 huse, der rummer indskolingen og SFO’en. SFO er i egne lokaler. I aulabygningen er 4., 5. og 6. klasserne placeret sammen med en del af skolens faglokaler.

Vi føler selv, at vi både rummer den store skoles muligheder for fx fagsamarbejde og den lille skoles overskuelighed. Der er et stort fokus på samarbejde mellem indskolingen og SFO’en.

SFO´en ligger på Valdemarskolen og har egne lokale med gode udearealer. Vi har ca. 400 børn fordelt på SFO 1 og SFO 2 (Opalen).

SFO´en har en åben struktur, hvor børnene frit kan vælge hvor de vil være. Vi har 3 basislokaler hvor årgangene krydser ind og ud. Man følger sin årgang fra 0. til og med 2. årgang.

I SFO´en arbejder vi ud fra et årshjul med forskellige temaer fordelt over året.

Der laves en aktivitets plan hver måned som synliggøre, hvilke aktiviteter der tilbydes vores børn, den sendes ud sammen med et nyhedsbrev til forældrene.

Som pædagog vil du indgå i tæt samarbejde med lærerene på den årgang, hvor du er primær pædagog og du deltager i trivsel og bevægelse.

Der er ugentlige team møder med lærerene, hvor der planlægges i fællesskab.

Valdemarskolen er i en rigtig god udvikling i forhold til stigende elevtal, god faglig progression og gode trivselsmålinger. Vi mener selv, at vi har fundet balancen mellem udvikling og ro til fordybelse.

Vi søger 1 pædagog på 35 timer, der:

 • Er en holdspiller, som kan samarbejde på tværs af forskellige faggrupper.
 • Er en omstillingsparat voksen, som er tydelig i sit pædagogiske arbejde.
 • Har IT-faglige kompetencer.
 • Bruger bevægelse i det pædagogiske arbejde.
 • Altid har mod på at udvikle sig og spare med kollegaerne omkring den pædagogiske praksis.
 • Er flexibel og mødestabil.
 • Har erfaring med dokumentation af pædagogisk praksis.
 • Har erfaring med udarbejdelse af handleplaner.

 Vi vægter at du:

 • Er en voksen, som fokuserer på at skabe trivsel og udvikling for børnene.
 • Altid har mod på at udvikle dig.
 • Er stærk i arbejdet med at skabe relationer.
 • Kan arbejde i en til tider travl hverdag og bevare overblikket.
 • Brænder for bevægelse og ude aktiviteter med fokus på at skabe gode børnefællesskaber.

Vi forventer, at du er aktiv og interesseret i at gøre en forskel, så vi kan udvikle os sammen.

Kan du se dig selv i dette, glæder vi os til at møde endnu en aktiv medarbejder, der har lyst og mod på at løfte disse spændende udfordringer. Vi vil glæde os til at få dig med på holdet ;)

Ansættelsessamtaler vil forgå mandag d. 5. august 2024.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomsten.

Henvendelse for yderlig information, kan fås hos SFO leder Kasper Schmidt på 2459 1862 eller ved henvendelse til skolens kontor. Se yderligere info på skolens hjemmeside  www.valdemarskolen.dk

Ansøgningsfrist senest tirsdag den 31/7-2024.

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansættelsesform Fastansat
Arbejdstid Deltid
Startdato 15. august 2024
Antal ledige stillinger 1
Arbejdstid 35
By Ringsted
Region Sjælland
Land Danmark
Referencenummer 2024/133
Kontakt
 • Kasper Schmidt, +4524591862
Publiceret 27.06.2024
Sidste ansøgningsdag 31.07.2024

Dele links

Send ansøgning