Tilbage

Skolepædagog til vores mellemtrin på Byskovskolen

Undervisnings-, Fritids- og Kulturcenter, Skoler, Byskovskolen, Byskovskolen afdeling Benløse

Hvem er du?

Vores nye medarbejder er en uddannet og engageret pædagog, som brænder for sit fag og som kan bidrage til Byskovskolens samlede udvikling. Du er tydelig i din målsætning for elevernes læring, i din ledelse af klasserummet og du har en anerkendende tilgang til dine elever. Du skal desuden kunne bidrage til et godt og konstruktivt teamsamarbejde, et velfungerende kollegialt sparringsrum, og til den allerede gode stemning på arbejdspladsen.

Skolepædagog på mellemtrinnet

Som skolepædagog på mellemtrinnet, kommer du til at arbejde med elever fra. 3. til 6. kl. Du vil for et væsentligt ansvar for at arbejde med vores indsatser for at skabe og udvikle læringsmiljøer, hvor alle vores elever kan trives og udvikle sig, i tæt samarbejde med dine kollegaer på mellemtrinnet. 

 

Skolen

Byskovskolen er beliggende i Benløse og består af to skoleafdelinger, henholdsvis Afdeling Asgård og Afdeling Benløse, foruden SFO ’Gården’. Skolen har i alt cirka 740 elever og cirka 150 ansatte (lærere, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagogmedhjælpere og ledere) fordelt på de tre matrikler.

Afdeling Benløse

Skoledistriktets mellemtrin (3.-6. kl.) og udskoling (7.-9. kl.) er samlet på Afdeling Benløse.

Afdeling Asgård

Afdeling Asgård har skoledistriktets indskoling (0.-2. kl.) , og en takstfinansieret centerafdeling (0.-9. kl.) for børn med vidtgående tale-, høre- og bevægelseshandicaps fra det meste af Sjælland.

Afdelingerne ligger med ca. 400 meter imellem sig, på hver side af et skønt idrætsanlæg.

På begge afdelinger har vi Ringsted Kommunes modtagerklasser tilknyttet de respektive fasetrin.

Ved siden af afdelingerne har vi Benløsegården, som fungerer som SFO2.

Om stillingen - vi søger:

  • En pædagog med stærke kompetencer i at kombinere almen- og specialpædagogik. Du skal have lyst til at arbejde med og i fællesskaber – og naturligvis gerne andre spændende kompetencer og interesser, som vi kan bringe i spil.
  • En pædagog, som er holdspillere, der i samarbejde med sine kolleger kan organisere et inkluderende læringsmiljø.
  • En pædagog, som har stærke relationelle kompetencer.
  • En pædagog, som tilrettelægger en spændende og varieret undervisning for eleverne, med fokus på læring og trivsel.
  • En pædagog, der tænker og agerer anerkendende over for alle elever og forældre.

 

Du samarbejder blandt andet om den faglige udvikling med dine kolleger på begge afdelinger. Du indgår naturligt i både årgangsteam og fasetrinsteam, hvor der på alle niveauer arbejdes målrettet med at udvikle indbydende læringsmiljøer med høj faglighed og trivsel for afdelingens elever. 

 

Du er velkommen til at kontakte skolen for yderligere information og du er ligeledes meget velkommen til at komme på besøg!

Kontakt derfor gerne skoleleder Kenneth Hansen tlf. 2427 4982.

Ansøgningsfrist den 13. august 2024.

Ansættelsessamtaler forventes af holdt i uge 34.

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansættelsesform Fastansat
Arbejdstid Fuldtid
Antal ledige stillinger 1
Arbejdstid 37
By Ringsted
Region Sjælland
Land Danmark
Referencenummer 2024/154
Kontakt
  • Kenneth Hansen, +4524274982
Publiceret 05.07.2024
Sidste ansøgningsdag 13.08.2024

Dele links

Send ansøgning