Tilbage

Sommer - Bellis.jpg

Socialrådgiver/-formidler til Ringsted Kommune

Børnecenter, Børne- og Familierådgivningen

Børne- og Familierådgivningen søger 1 socialrådgiver/-formidler til vores team for børn med funktionsnedsættelser

Vil du være en del af en arbejdsplads i god udvikling, hvor vi arbejder målrettet med at skabe de bedste betingelser for børn og familier i Ringsted Kommune? Så se her: 

Børne- og Familierådgivningen søger 1 ny kollega til vores specialiserede børneteam med tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. september 2024. 

Vi er en afdeling i god udvikling, hvor vi har fokus på fælles faglig retning og hinanden. Vi er godt i gang med at implementere Barnets Lov og mangler 1 på holdet. 

Om Børne- og Familierådgivningen
Børne- og Familierådgivningens opgave er at understøtte børn og unge i alderen 0-15 år og deres familier med et særligt behov for støtte efter Barnets Lov, samt sikre at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. 

Det er Børne- og Familierådgivningens vision, at give alle børn og familier i Ringsted Kommune de bedste muligheder for at lære, trives og udvikle sig.

Vi samarbejder med relevante fagpersoner, deltager i netværksmøder og iværksætter forbyggende og anbringende indsatser, ligesom vi er en del af det tværfaglige samarbejde med skoler og dagtilbud med faste mødedage på distrikt skolerne.

Vi er optaget af at sikre en systematik i sagsbehandlingen, som skal afspejle vores ambitiøse faglige tilgang til arbejdet, således at familierne oplever sig hørt og inddraget. Vi benytter særligt den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) i samarbejdet med både borgere og samarbejdspartnere, og facilitere møder ud fra LØFT-metoden.

Det specialiserede team består af i alt 6 rådgivere, der særligt arbejder med handicapbestemmelserne i Barnets Lov. Der er stort fokus på hele familien og de konsekvenser det kan have, at have et barn med funktionsnedsættelse.

Der er ligeledes stort fokus på den stigning der ses på landsplan, i børn med funktionsnedsættelser og behov for handicapkompenserende ydelser. Vi forsøger i Ringsted kommune at blive nysgerrige på, hvorledes vi bedst kan støtte familierne, med særligt fokus på forebyggelse.

Du vil skulle yde sagsbehandling indenfor bl.a.:

 • Tidligt forebyggende indsatser efter Barnets lov
 • Børnefaglige undersøgelser efter Barnets lov
 • Børnehandicapudredninger
 • Støttende indsatser efter Barnets lov
 • Generelt råd og vejledning
 • Rådgiver på distriktsskole 2 gange ugentligt

Vi søger en faglig dygtig og engageret kollega:

 • Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • Du har gerne myndighedserfaring i arbejdet med børn og unge
 • Du arbejder systematisk og har evnen til sagsorganisering med fokus på næste sagsskridt
 • Du er fagligt, skriftligt og juridisk velfunderet
 • Du har blik for helhedsorienteret sagsbehandling, er fagligt kreativ og kan tænke i alternative muligheder
 • Du har gode samarbejdsevner og besidder naturlig gennemslagskraft
 • Du kan koordinere tværfaglige indsatser og sætter fokus på ressourcer, inddragelse af netværk og civilsamfund
 • Du har evt. kendskab til ICS og LØFT

Af personlige egenskaber sætter vi pris på, at du

 • er udadvendt og er god til skabe relationer
 • er ansvarsfuld og selvstændig
 • er villig til løbende at arbejde med udvikling af din faglighed
 • har et menneskesyn som baserer sig på tillid, respekt og empati afspejler sig i din faglige praksis og i dine relationer til kolleger og samarbejdspartnere
 • betragter dig selv som en god og loyal kollega, der vil understøtte den indbyrdes trivsel og teamånd i afdelingen

Som ny kollega kan vi tilbyde dig

 • et spændende job med engagerede og dygtige kollegaer, hvor du i høj grad vil få mulighed for at præge udviklingen af Ringsted Kommunes specialiserede børneområde for de 0-15-årige
 • faglig kompetenceudvikling i forhold til kerneopgaven samt løbende metodesupervision
 • tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring og samarbejde vægtes højt i det daglige arbejde
 • flekstid hvor du i høj grad får mulighed for selv at tilrettelægge din opgaveløsning i tråd med afdelingens behov


Har du brug for at høre mere?
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Lotte Hasseriis på tlf. 2042 1568 eller afdelingsleder Christina Thomsen på tlf.: 2441 1646.

Ansættelsesforløb:
Ansøgningsfrist er den 21. juli 2024. 

Vi afholder samtaler den 25. juli med tiltrædelse hurtigst muligt på Hækkerupsvej 1, 4100 Ringsted.

Tiltrædelse: hurtigst muligt eller senest den 1. september 2024.

Arbejdstid pr. uge: 37 timer.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Der vil blive indhentet referencer fra en tidligere arbejdsplads, såfremt du tilbydes stillingen.

Når du sender din ansøgning bedes du medsende dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring samt kopi af anbefalinger.

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansættelsesform Fastansat
Arbejdstid Fuldtid
Startdato 01-09-2024
Antal ledige stillinger 1
Arbejdstid 37
By Ringsted
Region Sjælland
Land Danmark
Referencenummer 2024/128
Kontakt
 • Lotte Hasseriis, 20421568
 • Christina Thomsen, 24411646
Publiceret 26.06.2024
Sidste ansøgningsdag 21.07.2024

Dele links

Send ansøgning