Tilbage

Sommer - Bellis.jpg

Sygeplejerske søges til udvikling af det sundhedsfaglige område på vores botilbud

Social- og Sundhedscenter , Voksen/Handicap

Sygeplejerske søges til udvikling af det sundhedsfaglige område på vores botilbud.

I Voksen Handicap, Ringsted kommune søger vi en sygeplejerske med lyst til at samarbejde med hele Voksen Handicap om at udvikle effektive arbejdsgange og understøtte, at vi leverer en høj kvalitet til gavn for borgerne.

Målgruppen i Voksen Handicaps botilbud er borgere med udviklingshæmning, og nedsat fysisk- og/el psykisk funktionsevne i forskellig grad. Der bor ca. 60 borgere i aldersgruppen 18-75 år.

Vores kerneopgave er, at tilbyde et meningsfuldt hverdagsliv, for mennesker med særlige behov, med fokus på individuel udvikling, kvalitet og nærvær.

Vi søger en sygeplejerske, som har lyst til at være tovholder på hele den sundhedsfaglige indsats i Voksen Handicap, og sammen med alle vores dedikerede medarbejdere sikre, at vi lever op til kravene fra Styrelsen for patientsikkerhed.

Du skal have lyst til at arbejde med følgende opgaver:

 • Udarbejde og implementere tydelige retningslinjer for vores sundhedsfaglige dokumentationspraksis på tværs af fagligheder (SSA’ er og pædagoger).
 • Samarbejde med vores 7 SSA’er om at udarbejde korrekte og opdaterede sygeplejefaglige udredninger/tilstande.
 • Oplæring og kompetenceafklaring af medarbejdere.
 • Sparring og sidemandsoplæring i forhold til konkrete borgernære problematikker.
 • Udføre audit og sikre efterfølgende opsamling og læring.
 • Udfærdige instrukser og sikre implementering af instrukserne i driften.
 • Samarbejde med hele social- og sundhedscenteret, og indgå i relevante grupper og fora.
 • Samarbejde på tværs af centeret omkring implementering af FSIII-metoden.
 • Deltage ved tilsyn.
 • Faglig udvikling og vidensdeling.
 • Samarbejde med ledelsen og hele Voksen Handicap om at sikre borgernes patientsikkerhed.

Hvem er du?

Der vil ikke være personaleledelse i stillingen, men du vil spille en stor rolle i forhold til at sikre læring og udvikling af hele den sundhedsfaglige indsats i Voksen Handicap. Det er derfor vigtigt, du har gode samarbejdsevner og kan kommunikere på alle niveauer.

Vi forventer, du er systematisk og kan holde overblik i en travl hverdag, hvor opgaverne skal prioriteres nøje. Derudover forventer vi, du kommer med god energi og højt humør, og en høj motivation for at udvikle området sammen med os.

Vi arbejder i KMD Nexus, og det vil derfor være et stort plus, hvis du har erfaring med systemet.

Hvem er vi?

Vi brænder for at tilbyde borgerne der bor i vores tilbud, en meningsfuld hverdag, hvor vi i en kombination af det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde, er med til at sikre borgernes trivsel og udvikling. Vi er en organisation i udvikling, hvilket denne stilling også er et tegn på, vi vil derfor glæde os til at byde dig velkommen, og tilbyde dig, at du kan være med til at definere denne spændende nyoprettede stilling.

Stillingen er på 25–37 timer. De 25 timer er placeret i den nævnte stilling i Voksen Handicap. Timer fra 25-37 kan blive placeret et andet sted i Social- og Sundhedscenteret efter nærmere aftale. Stillingen er en dagvagtsstilling uden weekendvagt.  

Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2024.
Der er ansøgningsfrist den 11. august, og vi forventer at holde 1. samtale den 15. august 2024, en eventuel 2. samtale vil aftales individuelt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Voksen Handicap Birthe Solveig Hansen på tlf.: 2113 5515 i uge 28, 29 og 32, eller Souschef i Voksen Handicap Karina Skov på tlf.: 2163 3569 i uge 30 og 31.

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik, at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk, og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansættelsesform Fastansat
Arbejdstid Fuldtid
Startdato 1. oktober 2024
Antal ledige stillinger 1
Arbejdstid 25-37
By Ringsted
Region Sjælland
Land Danmark
Referencenummer 2024/150
Kontakt
 • Birthe Solveig Hansen, +4521135514
 • Karina Christence Skov, +4532123456
Publiceret 04.07.2024
Sidste ansøgningsdag 11.08.2024

Dele links

Send ansøgning