Tilbage

Sommer - Bellis.jpg

Udviklingsorienteret fastholdelseskonsulent med erfaring fra sygedagpengeområde - vikariat

Arbejdsmarkeds- og Ungecenter, Sygedagpenge mv.

Vil du være en del af et team med ambitioner for både høj trivsel og høj faglighed?

Har du lyst til at være en del af et team, hvor vi brænder for at hjælpe vores borgere tilbage til arbejdsmarkedet, så er denne stilling måske noget for dig?

Arbejdsmarkedscenteret har etableret en forstærket indsats for at støtte op om sygemeldte, gennem en tidlig indsats med tæt dialog og opfølgning.

Vi inddrager arbejdsgiver fra start af sygemeldingen og afholder rundbordsmøder med arbejdsgivere. Dette kræver, at du har evner og lyst til at motivere sygdomsramte borgere og

understøtte deres fastholdelse på – eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Om jobbet

Tidlig indsats for sygemeldte i ansættelsesforhold med blik på fastholdelse og afkortning af sygefravær. Indsatsen skal bidrage til at afklare sygemeldtes sygdomsforløb til styrkelse af

en tidlig afklaring og relevant indsats med henblik på raskmelding og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Dine opgaver:

 • Sagsbehandling og afholdelse af opfølgningssamtaler med borgere, som er sygemeldt fra arbejde eller a-kassen
 • Anmodning om lægelige oplysninger
 • Afgørelser om indsatser eller anden støtte efter Beskæftigelsesindsatsloven
 • Afgørelser om uarbejdsdygtighed
 • Afgørelser om forlængelse af sygedagpenge
 • Klargøre sager til rehabiliteringsteamet
 • Øvrige ad hoc opgaver

Som fastholdelseskonsulent skal du, i tæt samarbejde med den sygemeldte, arbejdsgiver og egen læge, understøtte den sygemeldte i en målrettet indsats til fastholdelse/tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Den sygemeldte mødes med en arbejdsfastholdende orienteret tilgang og med en tro på, at den enkelte trives bedst med at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, samt at sygemeldte lykkes i de skridt, som aftales i en tæt dialog.

Stillingen er et begivenhedsbestemt vikariat frem til 23-12-2024.

Hvem er du

Du bliver en del af et team med højt engagement og med en klar overbevisning om, at høj trivsel og stærke faglige resultater går hånd i hånd. Du skal derfor gerne kunne sætte

flueben ved følgende træk:

 • Du er fagligt dygtig, og du smitter dine omgivelser med dit engagement og ambitioner for løsning af kerneopgaven
 • Du ser muligheder og du sætter naturligt fokus på udvikling, ressourcer og potentialer, frem for det modsatte
 • Du har fokus på det væsentlige og du arbejder systematisk og struktureret
 • Du har veludviklede følehorn, der sikrer, at du nemt skaber kontakt til såvel borgere, kolleger og samarbejdspartnere
 • Du har kørekort B

Derudover forestiller vi os:

 • Du har en uddannelsesbaggrund som socialformidler, socialrådgiver eller anden relevant uddannelse
 • Du har erfaring og er lovmæssigt opdateret

Afdeling

Sygedagpengeteamet består af 13 sagsbehandlere, hvor vores ene kollega er faglig koordinator. Vi har 2 studentermedhjælpere, 3 ydelsessagsbehandlere og 2 virksomhedskonsulenter tilknyttet, samt et administrativt team, som foretager andre opgaver som f.eks. aktindsigt.

Vi vægter arbejdsmiljøet højt, og hvor både medarbejdere og ledelse løbende har fokus på at udvikle og forbedre vores faglige metoder. Vores faglighed er i konstant udvikling og vægtes højt blandt andet med fælles faglige ugentlige møder, hvor der er plads til god faglig sparring og debat.

Vi tilbyder

 • Supervision Flextid
 • En aktiv personaleklub
 • Massagestol, kaffe, te og frugtordning
 • Fleksibel fredag

Der afholdes ansættelsessamtaler fredag den 26-07-2024. 

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansættelsesform Tidsbegrænset ansættelse 3-6 måneder
Arbejdstid Fuldtid
Startdato 01.08.2024
Antal ledige stillinger 1
Arbejdstid 37 timer
By Ringsted
Region Sjælland
Land Danmark
Referencenummer 2024/153
Kontakt
 • Ragna Christensen, 57628856
Publiceret 05.07.2024
Sidste ansøgningsdag 24.07.2024

Dele links

Send ansøgning